Disclaimer

www.Handel-Hasselt.be spant er zich voor in de inhoud van de webpagina's regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. www.Handel-Hasselt.be is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. 

De www.Handel-Hasselt.be uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. www.Handel-Hasselt.be is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. 

Intellectueel eigendom 

Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.Handel-Hasselt.be . Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast. www.Handel-Hasselt.be is tevens niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt. 

www.Handel-Hasselt.be behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren. 

Privacy 

Verstrekte persoonlijke gegevens zullen door www.Handel-Hasselt.be naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit eventueel noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten. 

U zal www.Handel-Hasselt.be, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van deze webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. 

Alle rechten voorbehouden

 


In't vizier

Keramiek Atelier Marleen Maris Keramiek Atelier Marleen Maris
Kanaalstraat 49
Stokrooie - Hasselt
0476390600